Kontakt

Borming d.o.o.

Frana Bošnjakovića 8

10000 Zagreb

Croatia

OIB : 20890046860 Raiffeisen Bank : HR1824840081100656406

Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Društvo zastupa Ozren Putarek, jedini član Uprave

Tehnička podrška:

podrska@bills.hr

Marketing i prodaja

boris@bills.hr