Nova zatvorena Alpha verzija je puštena

Nova verzija 0.7.7 puštena je svim korisnicima sa pristupom Billsu.

Nova verzija Billsa ima mogučnost spajanja na e-Račun servis preko kojeg možete slati digitalno potpisane račune.  

13.05.2019